Vclav Rika, stavebn firma, Kostelec nad Labem
Vclav Rika, stavebn firma, Kostelec nad Labem


Vclav Rika - stavebn firma

Zeyvalova 578/7

277 13 Kostelec nad Labem

mobil: 602 148 898

www.ruzicka-stavby.cz

potadlo.abz.cz

Stavebn innost

Stavby na kl a
zateplovn budov

Rekonstrukce

Rekonstrukce dom, byt
a nebytovch prostor

Mont sdrokartonu

Sdrokartonov pky
a podhledy
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Úvod

Vítáme Vás na našich internetových stránkách

Stavebn� firma V�clav R��i�ka se b�hem sv� p�sobnosti na �esk�m trhu zam��ila na stavebn� �innost, kter� se specializuje na v�stavbu rodinn�ch dom� na kli�, p�estavbu dom� a byt�, rekonstrukce bytov�ch a nebytov�ch prostor, tesa�sk� a pokr�va�sk� pr�ce.

Prov�d�me mont�e s�drokarton�, p�dn� vestavby, miner�ln� podhledy. Ze stavebnictv� nab�z�me kompletn� dod�vku staveb, zemn� pr�ce, v�stavbu rodinn�ch dom�, zednick� pr�ce, zateplen� budov.

Stavebn� firma V�clav R��i�ka je tu pro V�s ji� od roku 1997. Na�imi z�kazn�ky jsou soukromn�ci i velk� firmy.

Z�kladn�m c�lem firmy je odpov�dn� p��stup k na�im z�kazn�k�m. Nab�z�me v�dy kvalitn�, p�esn� a zodpov�dn� proveden� pr�ce, dodr�en� smluvn�ch term�n� a v neposledn� �ad� individu�ln� kalkulaci ceny. Samoz�ejmost� jsou z�ruky na poskytovan� slu�by.

Realizujeme zak�zky p�ev�n� ve St�edo�esk�m kraji a podle rozsahu prac� i na cel�m �zem� �R.

T��me se na spolupr�ci s V�mi.

fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3 fotografie 4

Dnes je ter 16. ervence 2024 - 01:11:26